Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

Ανακοίνωση για τα θύματα του κατακλυσμού στην Δ. Αττική.Εθνικό πένθος για τα θύματα από τον κατακλυσμό στην Αττική.     Οι ΕΛΛΗΝΕΣ εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήρια στους συγγενείς και φίλους των θυμάτων. Μνημόσυνο στην μνήμη τους αληθινό θα είναι εάν όλοι εμείς οι Έλληνες πολίτες φτιάξουμε ξανά την Ελλάδα με ασφάλεια, δικαιοσύνη και εφορμογή των νόμων και συγκεκριμένα με προστασία των δασών και τήρηση των πολεοδομικών προυποθέσεων.
      Η καταστροφή των δασών της Ελλάδος μας με κακουργηματική εγκληματική ευθύνη της παρούσας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και των προηγούμενων αλλά και η άναρχη παράνομη και αντιαισθητική και επικίνδυνη ανοικοδόμηση των πόλεων εκτρωμάτων οδήγησαν στην σημερινή τραγωδία. Από τον τελευταίο υπάλληλο της πολεοδομίας έως τον πρωθυπουργό. 


ΕΛΛΗΝΕΣ

Τομέας Κοινωνικής Τάξεως κ Ασφάλειας και Τομέας Περιβάλλοντος 

ΤΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΤΟ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΣ

Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής και Εθνικών Ζητημάτων των Ελλήνων


Ψήφισμα 541/1983 Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Ψήφισμα 541 (1983)
Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στις 18 Νοεμβρίου 1983
Το Συμβούλιο Ασφαλείας,
Αφού άκουσε τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Ανησυχώντας για τη διακήρυξη των τουρκοκυπριακών αρχών που εκδόθηκε στις 15 Νοεμβρίου 1983, η οποία φέρεται να δημιουργεί ένα ανεξάρτητο κράτος στη βόρεια Κύπρο,
Θεωρώντας ότι αυτή η Διακήρυξη είναι ασυμβίβαση με τη Συνθήκη του 1960 αναφορικά με την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη Συνθήκη Εγγυήσεως του 1960,
Θεωρώντας ως εκ τούτου ότι η προσπάθεια δημιουργίας μιας «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» είναι άκυρη και θα συμβάλει σε επιδείνωση της κατάστασης στην Κύπρο,
Επαναβεβαιώνοντας τα ψηφίσματά του 365 (1974) και 367 (1975),
Έχοντας συνείδηση της ανάγκης για μια λύση του κυπριακού προβλήματος, βασισμένη στην αποστολή καλών υπηρεσιών που αναλήφθηκε από τον Γενικό Γραμματέα,
Βεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη υποστήριξη του για την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο,
Σημειώνοντας τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα στις 17 Νοεμβρίου 1983,
1. Αποδοκιμάζει τη Διακήρυξη των τουρκοκυπριακών αρχών της δήθεν απόσχισης τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
2. Θεωρεί την πιο πάνω διακήρυξη σαν νομικά άκυρη και ζητά την ανάκληση της.
3. Ζητεί την επείγουσα και αποτελεσματική εφαρμογή των ψηφισμάτων 365 (1974) και 367 (1975),
4. Ζητεί από το Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει την αποστολή του καλών υπηρεσιών ώστε να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό πρόοδος προς μια δίκαιη και διαρκή διευθέτηση στην Κύπρο.
5. Καλεί τα μέρη να συνεργαστούν πλήρως με το Γενικό Γραμματέα στην αποστολή του καλών υπηρεσιών.
6. Καλεί όλα τα κράτη να σέβονται την κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και το αδέσμευτο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
7. Καλεί όλα τα κράτη να μην αναγνωρίζουν οποιοδήποτε κυπριακό κράτος άλλο από την Κυπριακή Δημοκρατία.
8. Καλεί όλα τα κράτη και τις δυο κοινότητες στην Κύπρο να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση.
9. Ζητεί από το Γενικό Γραμματέα να κρατά το Συμβούλιο Ασφαλείας πλήρως ενημερωμένο.

Υιοθετήθηκε κατά τη 2500η συνεδρία με 13 ψήφους υπέρ, μίαν εναντίον (Πακιστάν) και μίαν αποχή (Ιορδανία)
Ψήφισμα 550/1984 Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Ψήφισμα 550 (1984)
Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στις 11 Μαΐου 1984
Το Συμβούλιο Ασφαλείας,
Αφού μελέτησε την κατάσταση στην Κύπρο, ύστερα από αίτημα της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Αφού άκουσε τη δήλωση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα (S/16519),
Υπενθυμίζοντας τα ψηφίσματα του 365(1974), 367(1975), 541(1983) και 544(1983),
Εκφράζοντας βαθιά λύπη για τη μη εφαρμογή των ψηφισμάτων του, και ιδιαίτερα του ψηφίσματος 541 (1983),
Ανησυχώντας σοβαρά λόγω των περαιτέρω αποσχιστικών ενεργειών στο κατεχόμενο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες παραβιάζουν το ψήφισμα 541 (1983), δηλαδή, της δήθεν ανταλλαγής πρεσβευτών μεταξύ της Τουρκίας και της νομικά άκυρης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» και της μελετώμενης διεξαγωγής «συνταγματικού δημο-ψηφίσματος» και «εκλογών», καθώς και λόγω άλλων ενεργειών ή απειλών για ενέργειες που αποσκοπούν στην περαιτέρω παγίωση του δήθεν ανεξάρτητου κράτους και τη διαίρεση της Κύπρου,
Ανησυχώντας βαθιά λόγω των πρόσφατων απειλών για εποικισμό των Βαρωσίων από άτομα άλλα από τους κατοίκους τους,
Επαναβεβαιώνοντας τη συνεχή υποστήριξή του προς την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο,
1. Επαναβεβαιώνει το ψήφισμά του 541 (1983) και ζητεί την επείγουσα και αποτελεσματική εφαρμογή του.
2. Καταδικάζει όλες τις αποσχιστικές ενέργειες, περιλαμβανομένης της δήθεν ανταλλαγής πρεσβευτών μεταξύ της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, κηρύσσει αυτές παράνομες και άκυρες και ζητά την άμεση ανάκλησή τους.
3. Επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα τα κράτη να μην αναγνωρίσουν το δήθεν κράτος της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» που εγκαθιδρύθηκε με τις αποσχιστικές ενέργειες και τα καλεί να μη διευκολύνουν ή με οποιοδήποτε τρόπο βοηθήσουν την προαναφερθείσα αποσχιστική οντότητα.
4. Καλεί όλα τα κράτη να σέβονται την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα, την ενότητα και το αδέσμευτο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
5. Θεωρεί τις απόπειρες για εποικισμό οποιουδήποτε τμήματος των Βαρωσίων από άτομα άλλα από τους κατοίκους τους ως απαράδεκτες και ζητά τη μεταβίβαση της περιοχής αυτής στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών.
6. Θεωρεί οποιεσδήποτε απόπειρες επέμβασης στο καθεστώς ή την αναδίπλωση της Ειρηνευτικής Δυνάμεως των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο ως αντίθετες προς τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών.
7. Καλεί το Γενικό Γραμματέα να προωθήσει την επείγουσα εφαρμογή του ψηφίσματος 541 (1983) του Συμβουλίου Ασφαλείας.
8. Επαναβεβαιώνει την εντολή καλών υπηρεσιών που έδωσε στο Γενικό Γραμματέα και τον καλεί να αναλάβει νέες προσπάθειες για επίτευξη συνολικής λύσεως του κυπριακού προβλήματος σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τις πρόνοιες για τέτοια διευθέτηση που καθορίζονται στα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, περιλαμβανομένων του ψηφίσματος 541 (1983) του Συμβουλίου Ασφαλείας και του παρόντος ψηφίσματος.
9. Καλεί όλα τα μέρη να συνεργασθούν με το Γενικό Γραμματέα στην αποστολή των καλών υπηρεσιών του.
10. Αποφασίζει να εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση με σκοπό τη λήψη, σε περίπτωση μη εφαρμογής του ψηφίσματος 541 (1983) και του παρόντος ψηφίσματος, επειγόντων και κατάλληλων μέτρων.
11. Καλεί το Γενικό Γραμματέα να προωθήσει την εφαρμογή του παρόντος ψηφίσματος και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας ανάλογα με τις εξελίξεις.

Υιοθετήθηκε κατά την 2539 συνεδρία με 13 ψήφους υπέρ, μίαν εναντίον και μίαν αποχή (Ηνωμένες Πολιτείες)

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

ΖΗΤΩ Η ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΠΡΟΣ - ΟΧΙ ΣΤΟ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΣ
ΖΗΤΩ Η ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΠΡΟΣ
ΟΧΙ ΣΤΟ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΣ

Φωτογραφία του χρήστη ΔΡΑΣΙΣ - ΚΕΣ.

Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής και Εθνικών Ζητημάτων των Ελλήνων

Ανακοίνωση για την Κύπρο


15 Νοεμβρίου 1983 – Παράνομη Ανακήρυξη του Ψευδοκράτους


15 Νοεμβρίου 1983. Μια ακόμα μαύρη σελίδα στην ιστορία του μαρτυρικού μας νησιού καταγράφεται. Εννέα χρόνια μετά τη βάρβαρη εισβολή του 1974, ο κατοχικός κοινοτάρχης ιδρύει στα κατεχόμενα εδάφη μας, υπό τις ευλογίες της Άγκυρας και αψηφώντας τις συμφωνίες υψηλού επιπέδου 1977 – 1979, ένα νέο κρατίδιο το οποίο είναι αναγνωρισμένο μέχρι σήμερα μόνο από την Τουρκία. Ανακηρύσσει λοιπόν την παράνομη «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου».
Η 15η Νοεμβρίου 2016, 33 χρόνια μετά, βρίσκει την πολιτική  μας ηγεσία να διατηρεί την τακτική της καλής θελήσεως και  να υποκύπτει στις παράλογες απαιτήσεις της Τουρκίας. 33 χρόνια μετά και ακόμα οι εκάστοτε κυβερνήσεις συζητούν με τον εισβολέα για ένα σχέδιο διάλυσης και ξεπουλήματος της πατρίδας μας βασισμένο στις ανυπόστατες και παραβιασμένες πλέον συμφωνίες υψηλού επιπέδου. Η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, την οποία μας πλασάρετε ως το μοναδικό τρόπο για λύση του Κυπριακού  προβλήματος, παραγράφει τα τετελεσμένα της εισβολής και νομιμοποιεί το παράνομο αυτό κράτος. Με τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία κύριοι, βάζουμε οι ίδιοι την υπογραφή μας στο ξεπούλημα, στη διχοτόμηση και στην τουρκοποίηση του τόπου μας.
Ξεχνάτε οι πλείστοι τους ηρωικούς αγώνες των προγόνων μας για Απελευθέρωση  της Κύπρου. Ξεχνάτε τον ένδοξο αγώνα του 55 – 59, όπου μια  χούφτα αμούστακων παιδιών ξευτίλισαν τους Άγγλους αποικιοκράτες ποτίζοντας με το αίμα τους τα ιερά μας χώματα. Εμείς όμως είμαστε εδώ και αρνούμαστε να ξεχάσουμε το δρόμο που χάραξαν ο Αυξεντίου, ο Παλληκαρίδης, ο Μάτσης και τόσοι άλλοι. Εμείς, περήφανοι, θα λέμε πως  Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΧΩΜΑ ΙΕΡΟ, ΣΕ ΧΩΜΑ ΠΟΥ ΠΟΤΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΑΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Δεν πρόκειται να αναγνωρίσουμε τους εγκληματίες πολέμου και τους δολοφόνους του Τάσου  Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού. Δεν πρόκειται να βάλουμε την υπογραφή μας στο έκτρωμα που μας πλασάρετε ως τη  μόνη λύση.
Η Τουρκία είναι ένοχη και πρέπει να πληρώσει τόσο για την εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή όσο και για την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα εδάφη μας. Η Τουρκία κατηγορείται για εποικισμό, για αιχμαλώτους, για εγκλωβισμένους, για 1619 αγνοουμένους, για 200000 πρόσφυγες, για βιασμούς, για λεηλασίες. ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΙ, Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.
ΟΧΙ ΣΤΟ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΣ
ΕΞΩ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

Οι ΕΛΛΗΝΕΣ και ο Πρόεδρος κ.Δημήτριος Μιχάκης στηρίζουμε τον μαθητή που ύψωσε την Ελληνική Σημαία! Δείτε το έγγραφο φωτιά και τις καταγγελίες προς την διευθύντρια και τους δασκάλους.

Οι ΕΛΛΗΝΕΣ και ο Πρόεδρος, Νομικός κ. Δημήτριος Μιχάκης στηρίζουμε έμπρακτα τον μαθητή που ύψωσε την Ελληνική Σημαία! Δείτε το έγγραφο φωτιά και τις καταγγελίες προς την διευθύντρια και τους δασκάλους.

 Το γεγονός αυτό αποτελεί μείζον παιδαγωγικό και συνταγματικό ζήτημα για την Ελλάδα και την παιδεία των Ελλήνων μαθητών! Τι ζητά ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος Μιχάκης να γίνει άμεσα!


 


Τομέας Παιδείας των Ελλήνων

13 Νοεμβρίου 2017


"Ανακοίνωση για την Ύψωση της  Ελληνικής Σημαίας από Έλληνα Μαθητή "

Ίτε, παίδες Ελλήνων ελευθερούτε πατρίδα!


   Οι ΕΛΛΗΝΕΣ και ο Πρόεδρος Δημήτριος Μιχάκης εκφράζουμε τον έπαινο στον μαθητή του λυκείου που ύψωσε την Ελληνική σημαία στο λύκειό του την 27η Οκτωβρίου, ημέρα της εορτής της Ελληνικής σημαίας και παραμονή της Εθνικής Επετείου, που το Έθνος ημών των Ελλήνων είπε όχι στον ιταλικό φασισμό και στον γερμανικό ναζισμό, την στιγμή που δεν ύψωσαν στον ιστό της την Ελληνική σημαία, ως όφειλαν, ούτε η διεύθυνση του σχολείου επι πολλά έτη, ούτε οι " δάσκαλοι". Το γεγονός αυτό αποτελεί μείζον παιδαγωγικό και συνταγματικό ζήτημα για την Ελλάδα και την παιδέια των Ελλήνων μαθητών!

   Βεβαίως συνιστούμε την προσοχή όσον αφορά την ασφάλεια του τρόπου να ανεβεί στον στύλο ο μαθητής, όμως θα επικεντρωθούμε στο γεγονός, ότι ενώ είναι αυτονόητη πράξη και βεβαίως υποχρεωτική για τους δασκάλους του σχολείου ή έπαρση σημαίας στον ιστό ιδίως κατά την εθνική εορτή και παρά το δυναμικό αίτημα των μαθητών, διακρίνουμε μία πολεμική εκ μέρους της διεύθυνσης αλλά και των δασκάλων που δεν έπραξαν το χρέος τους, έναντι της Ελληνικής σημαίας, του εθνικού μας συμβόλου αλλά και εναντίον των μαθητών ιδίως μετά την επιβολή ποινής στον μαθητή που ύψωσε τελικά την σημαία, ως ένδειξη διαμαρτυρίας αλλά και εφαρμογής του Δικαίου. 

    Για τους ως άνω λόγους, ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος Μιχάκης, απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας με αιτήματα πολύ σημαντικά, που αφορούν τα συγκεκριμένα γεγονότα υπερασπιζόμενος τον μαθητή που ύψωσε την Ελληνική Σημαία αλλά και το δικαίωμα όλων των μαθητών που συμπαραστάθηκαν στον συμμαθητή τους, ζητώντας να ακυρωθεί η ποινή της αποβολής και αντιθέτως να επανορθώσουν με έπαινο προς τον μαθητή αυτόν.

   Έπαινο λοιπόν και φόρο τιμής αποτίουμε στους μαθητές του σχολείου που ζητούσαν την ύψωση της Ελληνικής Σημαίας και στον μαθητή που την ύψωσε, δηλώνοντας παράλληλα ότι η συμπεριφορά της διεύθυνσης αλλά και της σιωπής των δασκάλων είναι απαράδεκτη, αντιπαιδαγωγική, αντιεθνική, και βεβαίως παράνομη και αντισυνταγματική.

   Μετά από όλα αυτά ο μαθητής που ύψωσε την Ελληνική σημαία και όλοι οι μαθητές του σχολείου που ζητούσαν την έπαρση της Ελληνικής σημαίας, έγιναν δάσκαλοι στους "δασκάλους" τους, αφού με την πράξη της ύψωσης της Ελληνικής σημαίας αλλά και με τις διαμαρτυρίες συμπαράστασης και την ανύψωση πολλών σημαιών εντός του σχολείου, δίδαξαν την σημασία του Ιερού μας εθνικού συμβόλου, της σημαίας όλων των Ελλήνων, που συμβολίζει την Ελευθερία της ευλογημένη μας Ελλάδος, ενώ επίσης έγιναν ένα ελπιδοφόρο μήμυμα της Νέας Γενιάς των Ελλήνων, που αντιστέκεται απέναντι στην παράνομη ανθελληνική και  αντισυνταγματική εξουσία που πολεμά κάθε τί Ελληνικό.

Ίτε, παίδες Ελλήνων ελευθερούτε πατρίδα!ΕΛΛΗΝΕΣ
Τομέας Παιδείας των Ελλήνων

Για συμμετοχή στους ΕΛΛΗΝΕΣ , τον Τομέα παιδείας των Ελλήνων και την Συνταγματική Επιτροπή των Ελλήνων παρακαλώ δηλώστε συμμετοχή στο τηλ: 693 89 19 677 και το email: ellhnes12@gmail.com
γιατί... μόνον ενωμένοι οι Έλληνες θα νικήσουμε!

Ακολουθεί σε κείμενο και σε επίσημη μορφή η επιστολή διαμαστυρία του Νομικού και Προέδρου των Ελλήνων κ. Δημητρίου Μιχάκη

Αθήνα 10 Νοεμβρίου 2017
ΕΛΛΗΝΕΣ
Δημήτριος Μιχάκης
Νομικός-Δικηγόρος
Πρόεδρος ΕΛΛΗΝΕΣ
Τομέας ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
τηλέφωνο επικ: 693 89 19 677
email: ellhnes12@gmail.com


Προς Γενικό Λύκειο Γαζίου Ηρακλείου
               
             ΘΕΜΑ: « Ύψωση Ελληνικής Σημαίας από μαθητή του σχολείου σας και ακύρωση της ποινης της αποβολής »

     κ.  Ζαφειρούλα Λεμονή, διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Γαζίου

       Μετα λύπης ενημερώθηκα εγώ, οι συνεργάτες μου αλλά και πανελλαδικώς και στο εξωτερικό, χιλιάδες Έλληνες, για το περιστατικό επιβολής της ποινής της αποβολής στον μαθητή που ύψωσε την Ελληνική σημαία παραμονή της Εθνικής Επετείου του Οχι, σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, εφημερίδας « πρώτο θέμα »  και άλλων εκατοντάδων μέσων ενημέρωσης.
    Όπως ενημερωθήκαμε ο συγκεκριμένος μαθητης προέβη στην πράξη της υψώσεως της Ελληνικής σημαίας, λόγω της ανυπαρξίας Ελληνικής σημαίας στον ιστό του σχολείου ώς νομίμως οφείλατε να έχετε πράξει και ιδιαιτέρως την ιερή αυτή επέτειο όπου εορτάζουμε την Εθνική Αντίσταση των Ελλήνων που είπαν το ΟΧΙ κατα των ναζιστών κατακτητών και όποιου επιβουλεύεται την εθνική κυριαρχία της πατρίδος μας, της Ελλάδος.
    Σε αυτόν τον αγώνα γνωρίζετε καλά πως ιδιαιτέρως οι Κρήτες προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα μας, από την απελευθέρωση κατά του οθωμανικού ζυγού, ως τον Μακεδονικό Αγώνα και την Μάχη της Κρήτης κατά των Γερμανών κατακτητών!
   Η ύψωση της Ελληνικής σημαίας, συμβόλου της Ελευθερίας και Εθνικής Ανεξαρτησίας της Ελλάδος και πάντων των Ελλήνων διαχρονικά, είναι το αυτονόητο για να τιμηθούν αυτοί οι αγώνες, ενώ επίσης έχετε και υποχρέωση εκ του νόμου να υπάρχει η Ελληνική σημαία στο δημόσιο σχολείο που υπηρετείτε και ανήκει στην Ελλάδα, σε όλους τους Έλληνες και την Ελληνική παιδεία και εκπαίδευση.
     Ο μαθητής του σχολείου καλώς έπραξε λοιπόν και ύψωσε την σημαία της Πατρίδος μας της Ελλάδος στο σχολείο σας, εμπνεόμενος από την υγιή Εθνική του συνείδηση, την οποία θα πρέπει να εμπνέετε και να διδάσκετε στους Έλληνες μαθητές σύμφωνα με το το άρθρο 16 παρ. 2.: H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.
Επιπλέον ο νόµος 1566/1985 στο άρθρο 1.1,περίπτωση α’ του νόµου ορίζει ότι: Η πρωτοβάθµια και η δευτεροβάθµια εκπαίδευση υποβοηθάει τους µαθητές « Να γίνονται ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δηµοκρατικοί πολίτες, να υπερασπίζονται την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας και τη δηµοκρατία, να εµπνέεται από αγάπη προς τον άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση και να διακατέχονται από πίστη προς την πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης. Η ελευθερία της θρησκευτικής τους συνείδησης είναι απαραβίαστη »
      Με την τιμωρία δια της αποβολής του αξιέπαινου μαθητή λόγω της έπαρσης από τον μαθητή αυτόν της Σημαίας του έθνους των Ελλήνων κατά την περίοδο της Εθνικής μας επετείου και μάλιστα επι τέσσερα έτη μη υπαρχούσης σημαίας στο σχολείο υψωμένης, όχι μόνο δεν προάγετε την Εθνική συνείδηση των μαθητών και τα ιδεώδη της εθνικής ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, της Δημοκρατίας και της Πίστεως στην πατρίδα, ως οφείλετε εκ του Συντάγματος της Ελλάδος, του Νόμου και του προγράμματος λειτουργείας των σχολείων, αλλά υποθάλπτετε μία απειλή τιμωρίας στους Έλληνες μαθητές που συνδέονται με την Ελληνική σημαία αλλά και εμπνέονται από τις ανώτατες αρχές και αξίες που ορίζει το Σύνταγμα της Ελλάδος, οι Νόμοι, η ένδοξη Ιστορία της Ελλάδος αλλά και η ψυχοσωματική υπόσταση και πεποίθηση που έχουν οι Έλληνες μαθητές και ο συγκεκριμένος. αλλά και όλοι εμείς οι Έλληνες πολίτες.
  Επιπλέον για την συγκεκριμένη σας απόφαση τιμωρίας του μαθητή, δεν μπορείτε να φέρετε ως δικαιολογία την επικινδυνότητα της αναβάσεώς του στον στύλο ( πράγμα για το οποίο όντως θα πρέπει να προσεχθεί για λόγους ασφαλείας ) , διότι θα έπρεπε αφενός μεν, να διαχωρίσετε εντός της αποφάσεως, το ζήτημα αυτό της επικινδυνότητας της ανάβασης από την καθεαυτή πράξη της έπαρσης της σημαίας, ώστε να μήν υπάρχει σύγχυση και να μην παρεξηγείται επομένως και συνδέεται από τον Ελληνικό λαό, η συγκεκριμένη τιμωρία, ως ποινή για το κεντρικό γεγονός που είναι η έπαρση της σημαίας, αφ ετέρου δε, να αναφερθεί ρητά ότι η έπαρση σημαίας από τον μαθητή είναι μία αξιέπαινη πράξη αλλά ο τρόπος της ανάβασης στον στύλο ενέχει επικινδυνότητα ( αν υπάρχει θα το διαπιστώσετε εσείς ), χωρίς όμως ποινές και παραλειπόμενα για τον μαθητή. Επιπλέον, παρά τις αντιδράσεις από τα εκατομύρια Ελλήνων της Ελλάδος και του εξωτερικού για το γεγονός της τιμωρίας του μαθητή, εσείς και ο δάσκαλος που προέβη σε αυτήν την ενέργεια οφείλατε απαντήσεις πράγμα που δεν πράξατε εκ των θέσεών σας.
    Σύμφωνα με τις πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης, η μή ύπαρξη Ελληνικής σημαίας στο σχολείο έγινε πολλές φορές θέμα διαμαρτυρίας των μαθητών του σχολείου, πράγμα για το οποίο οφείλατε εσείς ως διευθυντής, αλλά και το συμβούλιο των δασκάλων, να μεριμνήσετε, για την έπαρση σημαίας στον ιστό του σχολείου, ώστε να αποφευχθεί η όποια δικαιολογημένη πλέον πράξη μαθητή σας, που αφορά την έπαρση της σημαίας και επομένως έχετε ευθύνη, διότι ο μαθητής οδηγήθηκε σε ανάβαση στο στύλο, με σκοπό την έπαρση της σημαίας και την εκπλήρωση του συνταγματικού δικαιώματoς των Ελλήνων μαθητών του σχολείου σας, ιδιαιτέρως την ημέρα της εθνικής μας επετείου, πράξη η οποία πηγάζει και συνδέεται άμεσα με την δική σας βαρύτατη παράλειψη έπαρσης σημαίας στον ιστό ( με βάση τις πληροφορίες από τα μέσα ενημέρωσης.)

    Ως εκ τούτων και μετά από τις χιλιάδες αντιδράσεις και την υποστήριξη προς το πρόσωπο του μαθητή από εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες
 Αιτούμασθε και σας καλούμε:
       I.            Να ακυρώσετε την ποινή της αποβολής για τον μαθητή που ύψωσε την Ελληνική σημαία κατα την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ
    II.            Να διαγραφεί από το βιβλίο ποινών.
 III.            Να διευκρινίσετε με επίσημη απάντησή σας το ζήτημα και τις συνθήκες στα μέσα ενημέρωσης και τον Ελληνικό λαό, ώστε να μην υπάρχουν ενδεχόμενες παρεξηγήσεις ή παραπληροφόρηση.
 IV.            Να μην καταγραφούν οι απουσίες του μαθητή που συνδέονται με την αποβολή.
    V.            Να διευκρινισθεί στους μαθητές του σχολείου το όλον ζήτημα και η σπουδαία σημασία της έπαρσης της σημαίας, του Εθνικού μας συμβόλου που συμβολίζει την Ελευθερία και την Εθνική Ανεξαρτησία!
 VI.            Να μας απαντήσετε εγγράφως εάν ευσταθεί η πληροφορία από τα μέσα ενημέρωσης, ότι δεν υπήρχε στον ιστό του σχολείου υψωμένη Ελληνική σημαία επί 4 έτη, αλλά και τις ημέρες του συμβάντος, παρα τις διαμαρτυρίες των μαθητών
VII.            Τέλος να μας απαντήσετε για την έκβαση των ως άνω αιτημάτων μας.
    Διατελούμε με καλή προαίρεση για το καλό του σχολείου και των μαθητών και την καλή έκβαση του όλου ζητήματος, σύμφωνα με τους νόμους της Πατρίδος μας και την προστασία της νεότητας και της αξιοπρέπειας του μαθητή.
   Οι διαμαρτυρίες των μαθητών με τις Ελληνικές σημαίες που ύψωσαν και έψαλλαν τον Εθνικό Ύμνο, δηλώνει την υγιή Εθνική συνείδηση που έχουν στην καρδιά και τον νού τους, αλλά και το αίσθημα δικαίου και αλληλεγγύης προς τον συμμαθητή τους και θα πρέπει να εισακουσθούν.
   Οι ΕΛΛΗΝΕΣ, Ως Συνταγματικός Θεσμός και Επιτροπή Προασπίσεως του Συντάγματος της Ελλάδος ( Συνταγματική Επιτροπή Ελλήνων ) και των συνταγματικών δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών, εκπροσωπώντας χιλιάδες Έλληνες και Ελληνίδες αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην προστασία των δικαιωμάτων του συγκεκριμένου μαθητή που ύψωσε την Ελληνική σημαία.
Ο Πρόεδρος των ΕΛΛΗΝΩΝ
Δημήτριος Μιχάκης
Νομικός                                           


Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017

«Να γιατί αρνούμαι να "δουλέψω" στα Hotspot».

«Να γιατί αρνούμαι να "δουλέψω" στα Hotspot».


«Αρνήθηκα να εκτελέσω υπηρεσία στα hotspot «Alexyl Derveni», Δερβενίου Θεσσαλονίκης. 


         Έφεραν στρατονομία να με συλλάβει στις 4 Ιουλίου 2017, δεν με συνέλαβε γιατί δεν είχαν ένταλμα, απλά με συνόδευαν όλη την ημέρα. Ήρθε μετά από 5 ημέρες ο Α/ΓΕΣ με ελικόπτερο και ζήτησε να μου μιλήσει προσωπικά. Σχηματίστηκε δικογραφία και με περνάν στρατοδικείο και πειθαρχικό, 30 Νοεμβρίου και 16 Νοεμβρίου αντίστοιχα. Σκοπεύω να το δημοσιοποιήσω με κάθε τρόπο. Στην αναφορά μου γράφω ότι «δεν ορίζονται από πουθενά τα καθήκοντά μου, αντιτίθεμαι στους προδοτικούς και αδέξιους χειρισμούς της δωσιλογικής αυτής κυβέρνησης, η οποία χρησιμοποιεί τις δομές φιλοξενίας ως κέντρα κράτησης και προάγει το δουλεμπόριο, στο οποίο πρωτοστατεί η Τουρκία. Η Τουρκία χρησιμοποιεί μεταναστευτικές ροές ως γεωστρατηγικό όπλο εναντίον των Ελλήνων. Δεν γίνεται καμία διαπίστευση, αν οι άνθρωποι αυτοί είναι των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας ή τζιχαντιστές. Εάν είναι και δημιουργήσουν τρομοκρατικά επεισόδια το ότι περιθάλπονται από τον ελληνικό στρατό επισύρει ποινικές ευθύνες. Η όλη αυτή κατάσταση αποδυναμώνει τις Μονάδες του Ελληνικού Στρατού».


Α/λχίας (ΥΠ) Ευάγγελος Φώτης
ΜΑΚΕΛΕΙΟ-10/11/2017

Κοινό μέτωπο Τράμπ-Πούτιν κατά των ισλαμιστών

Κοινό μέτωπο Τράμπ-Πούτιν κατά των ισλαμιστών

Κοινό μέτωπο Τράμπ-Πούτιν κατά του Ισλαμικού κράτους

Σε κοινή δήλωση δεσμεύονται για την ανεξαρτησία της Συρίας

Την αποφασιστικότητα τους οι χώρες τους να συνεχίζουν να συνεργάζονται για την καταπολέμηση
 της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, εκφράζουν σε κοινή δήλωση τους, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ
 Πούτιν και ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.


Οι δύο ηγέτες επίσης επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους απέναντι στην εθνική κυριαρχία της Συρίας,
 την ανεξαρτησία της και την εδαφική της ακεραιότητα. Παράλληλα, κάλεσαν όλες τις πλευρές 
της συριακής σύγκρουσης να λάβουν έναν ενεργό ρόλο στην πολιτική διαδικασία της Γενεύης.

Η Μόσχα και η Ουάσινγκτον συμφωνούν ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στο πρόβλημα, 
αναφέρεται στο κείμενο της κοινής δήλωσης που δημοσιεύτηκε από την ιστοσελίδα του Κρεμλίνου. 
Παράλληλα, Τραμπ και Πούιν μίλησαν για τις ζώνες αποκλιμάκωσης στη Συρία. «Ο πρόεδρος 
Τραμπ και ο πρόεδρος Πούτιν επιβεβαίωσαν τη σημασία των ζωνών αποκλιμάκωσης ως 
ένα ενδιάμεσο βήμα για να μειωθεί η βία στη Συρία. Εξέτασαν την πρόοδο της κατάπαυσης 
του πυρός στη νοτιοδυτική Συρία, η οποία έφρασε στο τελικό της στάδιο πριν την εφαρμογή, 
την τελευταία φορά που συναντήθηκαν οι δύο πρόεδροι στο Αμβούργο, τον Ιούλιο του 2017», 
αναφέρει η κοινή δήλωση.

Οι δύο ηγέτες έδωσαν το πράσινο φως για το κείμενο σε συνάντηση που είχαν στο περιθώριο
 της Συνόδου Κορυφής των χωρών APEC (Οικονομική Συνεργασία Ασίας Ειρηνικού) στο Βιετνάμ
 παρότι ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι δεν θα πραγματοποιηθεί επίσημη συνάντηση. 

Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017

Στοιχεία φωτιά «καίνε» τις " δήθεν ψευτοαντιφασιστικές " οργανώσεις: Τις συνδέουν με την τουρκική ΜΙΤΣτοιχεία φωτιά «καίνε» τις " δήθεν ψευτοαντιφασιστικές " οργανώσεις: Τις συνδέουν με την τουρκική ΜΙΤ


To γύρο του διαδικτύου κάνει το παρακάτω κείμενο που συνδέει τις ψευτοαντιφασιστικές οργανώσεις και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με τουρκικές υπηρεσίες, τη Μιτ κτλ.:
Μια πολύ σημαντική παράμετρος της όλης ιστορίας με την αφισοκόλληση κατά του καθηγητή Άγγελου Συρίγου, η οποία όμως έχει περάσει σχεδόν απαρατήρητη, έχει να κάνει με την άριστη πληροφόρηση που είχαν οι συντάκτες της αφίσας-επικήρυξης για την δραστηριότητα του στοχευμένου καθηγητή στην Θράκη. Δηλαδή, πόσο συχνά την επισκέπτεται, με ποιους συναντιέται, ποιες είναι οι θέσεις του κ.α., πληροφόρηση την οποία μπορούν να έχουν μόνο ως μέρος τους σκοτεινού εγχώριου παρακράτους ή της τουρκικής ΜΙΤ και του προξενείου στην Κομοτηνή, τα οποία οργιάζουν ανενόχλητα προωθώντας την τουρκική προπαγάνδα.
Στον νου, λοιπόν, έρχονται άλλες αφίσες που έχουν βγάλει στο πολύ πρόσφατο παρελθόν διάφορες «αντιφασιστικές» οργανώσεις, «αυτόνομες» ομάδες, «συνελεύσεις», «συλλογικότητες».
Αρκεί να γυρίσουμε τον χρόνο λίγο πίσω τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, για να θυμηθούμε ότι το κέντρο (και προφανώς όχι μόνο) της Αθήνας γέμισε με δύο αφίσες, που το περιεχόμενό τους επεξηγούσε ότι η Τουρκία περικυκλώνεται από την ιμπεριαλιστική Ελλάδα. Στην πρώτη, με τίτλο «Αναρωτιέστε τι προκαλεί την “τουρκική προκλητικότητα”;» απαντούν «Τα σχέδια του ελληνικού κράτους»! Η αφίσα συνοδεύεται από ένα κείμενο, στο οποίο αντιστρέφεται πλήρως η πραγματικότητα και παρουσιάζονται με ζήλο πάγιες τουρκικές θέσεις. Ισχυρίζονται ότι η Ελλάδα επανέφερε το 2010 θέμα ΑΟΖ, ενώ προφανώς θα έπρεπε να ρωτηθεί πρώτα η Τουρκία για το αν συμφωνεί. Η Ελλάδα επανέφερε θέμα Ιμίων, ενώ τα Ίμια, όπως επιδιώκουν οι τούρκοι, είναι αποστρατικοποιημένη ζώνη εδώ και 20 χρόνια.
Ουσιαστικά με αυτές τις θέσεις οι «αντιφασίστες» τοποθετούνται κάτι παραπάνω από ανοιχτά υπέρ της διχοτόμησης του Αιγαίου. Θέση που, όσο κι αν την επιδιώκει σε μόνιμη βάση το τουρκικό κράτος, ποτέ μέχρι τώρα δεν έχει τολμήσει να την δηλώσει ξεκάθαρα. Οι «αντίφασιστες» λοιπόν έχουν τόσο προωθημένες θέσεις που ακόμη και η οποιαδήποτε τουρκική κρατική υπηρεσία θα δίσταζε να τις προτείνει. Επιπλέον, σ’ αυτήν την κατάπτυστη αφίσα κατηγορείται η Ελλάδα ότι στήνει τριμερείς συμμαχίες για να «περικυκλώσει» την Τουρκία και ότι στο Κυπριακό μπλοκάρει τις διαπραγματεύσεις! Και η αφίσα αυτή κλείνει με το ότι στόχος του Ελληνικού κράτους από το 2010, δηλαδή επί πρωθυπουργίας Γ. Παπανδρέου, είναι η περικύκλωση της Τουρκίας και η θαλάσσια κυριαρχία από την Κέρκυρα έως τον Λίβανο!
Η δεύτερη αφίσα είναι μονοθεματικού περιεχομένου και ασχολείται με τον Ελληνικό εναέριο χώρο. Σύμφωνα με τους συντάκτες της, η Ελλάδα έχει άδικο να θεωρεί ως παραβίαση εθνικού εναέριου χώρου το διάστημα μεταξύ των 6 μιλίων των χωρικών υδάτων και των δέκα μιλίων του εναέριου χώρου. Κακώς ο χώρος αυτός θεωρείται ως Ελληνικός και επομένως δεν υπάρχει καμία παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου από τα τουρκικά μαχητικά. Φυσικά, τόσο οι «αντίφασιστες» όσο και οι τούρκοι ψεύδονται, γιατί η Ελλάδα, βάσει του Διεθνούς Δικαίου, έχει δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων της στα 12 ναυτικά μίλια. Δικαίωμα, όμως, το οποίο δεν ασκεί γιατί, από το 1995, η τουρκική εθνοσυνέλευση έχει λάβει απόφαση ότι αν η Ελλάδα κάνει χρήση του νόμιμου δικαιώματός της, τότε θα της κηρύξει πόλεμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τουρκία από το μακρινό 1964 έχει επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια τόσο στον Εύξεινο Πόντο όσο και στην Μεσόγειο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτές οι αφίσες, με περιεχόμενο που παραπέμπει άμεσα σε πράξεις εσχάτης προδοσίας (με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό για την τύχη των εμπνευστών της σε περίοδο πολέμου…), δεν προκάλεσαν την παραμικρή ενόχληση των δημιουργών της από τις εγχώριες δικαστικές αρχές.

http://magnesia247.gr

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

Ο ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΚΗΣ ΥΜΝΕΙ ΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ ΜΙΧΑΗΛ!  Σήμερα ημέρα εορτής της συνάξεως του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και των Αγγελικών ταγμάτων αφιερώνουμε σε όλους τους Έλληνες έναν ύμνο προς τον Αρχάγγελο Μιχαήλ.

  O μουσικοσυνθέτης και ερμηνευτής Δημήτριος Μιχάκης υμνεί τον Ταξιάρχη Αρχάγγελο Μιχαήλ, σε ποίηση του Ιερέως π. Γεώργιου Διαμαντόπουλου!  Ακολουθεί ο ύμνος " Ο Ναός του Ταξιάρχη" σε στίχους του Ιερέως π. Γεωργίου Διαμαντόπουλου και Μουσική Σύνθεση και Ερμηνεία Δημητρίου Μιχάκη. Συμμετέχει ο ερμηνευτής κ. Μάριος Καπνιάς.


Ο Ιερεύς π. Γεώργιος Διαμαντόπουλος
              Μάριος Καπνιάς                                                                          Δημήτρης Μιχάκης

          Αυτό το ποίημα ενέπνευσε τον μουσικοσυνθέτη και ερμηνευτή κ.Δημήτριο Μιχάκη, ο οποίος το μελοποίησε με μουσική και ερμηνεία,  που εμπνεύσθηκε από τις εικόνες και την μεγαλοπρέπεια ενός μεγάλου Ιστορικού ΕλληνΟρθοδόξου Ιερού τόπου, όπου ο Δημήτριος Μιχάκης προσεύχεται από παιδί, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ της νήσου Θάσου, της Μακεδονίας μας, όπου στην Ιερά Μονή φυλάσσεται ο Τίμιος Ήλος της Δεξιάς Χειρός του Ιησού Χριστού και η Θαυματουργή εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ!   Ο Ύμνος προς τον Ταξιάρχη Μιχαήλ " Ο Ναός του Ταξιάρχη " εκδόθηκε ως μουσικό έργο στον Δίσκο 
" Προφητείες και Ωδές "
   
     Ο σύγχρονος Εθνικός μας  ποιητής και Ιερεύς π. Γεώργιος Διαμαντόπουλος, απόφοιτος της Μεγάλης του Γένους των Ελλήνων Σχολής της Χάλκης Κωνσταντινουπόλεως, σε ποίημά του περιγράφει το Κάστρο της Νισύρου κάτω από το οποίο γεννήθηκε και μεγάλωσε και εντός αυτού δεσπόζει το βυζαντινό μοναστήρι του Ταξιάρχη Μιχαήλ.
       
     Σε αυτό λοιπόν το ποίημά του, ο ποιητής περιγράφει μεταφυσικές εικόνες της παρουσίας του Αρχαγγέλου Ταξιάρχου Μιχαήλ στον Ναό του, μέσα από τις εμπειρίες και τα θαύματα πού είχε ζήσει από μικρό παιδί ο Ιερεύς και τον ενέπνευσαν και ακολούθησε αυτή την ευλογημένη οδό της ιερωσύνης! Επίσης περιγράφει τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που έφυγαν ως μετανάστες από την Νύσιρο και έφθασαν έως την Αστόρια της Αμερικής, όπου οι Έλληνες της Ομογένειας γίνονται Ιεραπόστολοι του Χριστού και της Ελλάδος, με την προστασία του Ταξιάρχη Μιχαήλ. Σημείο αναφοράς αποτελεί βέβαια και αναφορά του μεγάλου θαύματος του Ταξιάρχη Μιχαήλ όπου επιτέλεσε όταν οι Γερμανοί κατα την κατοχή προσπάθησαν να εισβάλλουν στον Ναό του και βοήθησε στην απελευθέρωση των Δωδεκάνησων.
    
    Ο Αρχάγγελος Ταξίαρχος Μιχαήλ είναι προστάτης των Ελλήνων και της Ελλάδος, ο οποίος σε όλες τις εποχές έδειξε την παρουσία του, όπως το 1453 όπου ο Ταξιάρχης Μιχαήλ κατακεραυνοβόλησε τους βέβυλους Τούρκους στον Ναό του στην Θάσο για να προστατέψει τον Τίμιο Ήλο του ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ και τους ΕΛΛΗΝΕΣ!

Στίχοι

Ο Ναός του Ταξιάρχη


Πύργος της Νίσυρος και σέμνωμα.
Ο ναός του «Ταξιάρχη», μες στο κάστρο.
Πάνω του, σταματά για σέλωμα,
Το τέθριππο του ήλιου άστρο. 
Μοναχός λειτουργιέται και μιλά
Και περπατά, ο Μιχαήλ, μεσ’ το ναό 
Ναός, που χάνεται στα σύννεφα ψηλά
Ενώνοντας το κάστρο με τον ουρανό. 
Η τοιχογραφημένη του φιγούρα -
Πελώρια είναι και πανώρια-
Ελάφι, στ’ αγιάσματός  του  την τσιγγούρα
Φέρνει την ψυχή μας απο την Αστόρια..
Απ’ άυλους, αιθέριους δρόμους
Μας φέρνει πίσω σαν τους Αποστόλους
Κι αφού μας δώσει συμβουλές και νόμους
Μας ξαποστέλει,όπου γης, ιεραποστόλους. 
Πύργος της Νίσυρος και σέμνωμα
Της Δωδεκάνησος και όχι μονάχα
Έλαβε μέρος στων νησιών μας το λευτέρωμα 
Χάνοντας της καστρόθυράς του, την αρπάχα.


Η θαυματουργή εικόνα του Αρχαγγέλου της Θάσου
Ο Ναός του Ταξιάρχη άνω στο κάστρο της Παντονίκης της Νισύρου
To κάστρο του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, η Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Θάσου!Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...